13 mei 2021

Het is niet alles goud wat er blinkt.... Foto JWvanZuiden-Holland

Ik heb tussendoor héél wat te vertellen............

 Je zult eindelijk vernemen hoe het precies zat....


Foto JWvanZuiden

HEERLIJK AAN ZEE WONENYves Rocher bag 2021

JAREN LANG ARMLASTIG NA ECHTSCHEIDING

Vier jaar extra boeterenten en extra (incassokosten) waardoor bijna een verdubbeling van de schulden die ik noodgedwongen moest betalen na de echtscheiding omdat mijn ex-partner totaal helemaal niets meebetaalde aan de twee hoge hypotheekschulden van bijna 2 ton en de overige kredietschulden zoals een continucrediet van f 25.000 en meerdere bedragen aan overige schulden, dokterskosten en een dure autofinanciering. Daarbij kwamen ook nog de kosten van de noodzakelijke zeer kostbare totaalrenovatie van het het koophuis en de torenhoge verkoopkosten zoals bijvoorbeeld de gebruikelijke makelaarsprovisie en notariskosten, woonhuis-opstalverzekering en zakelijke lasten zoals ORGB......en nog véél meer! Bijvoorbeeld ook nog twee noodzakelijk verhuizingen en inrichtings- en herinrichtingskosten, reiskosten enz., enz..

Mijn ex-partner had destijds van de een op de andere dag de benen genomen naar een geheime minnaar in de Schotse hooglanden met achterlating van alle huwelijkse schulden  zonder een adres achter te laten...Wél kreeg ik van haar advocaat te horen dat zij zogenaamd geen inkomsten meer genoot en een lange vakantie hield met haar vriend in Zuid-Afrika. En daarbij zond hij al binnen een maand een onmiddellijke eis voor kinderalimentatie voor mijn jongste dochter van 15 jaar. Die alimentatie heb ik maandelijks nadien steeds voldaan tot aan de volwassen leeftijd van mijn kind zonder nog steeds te weten waar ze precies woonde..... Mijn vijftienjarige dochter gaf taal noch teken meer nadat ze definitief naar Schotland was geëmigreerd. Haar moeder was, zoals ik nadien van mijn kleinkinderen in 1997 vernam, kennelijk via haar vriend  in Schotland aan een dienstbetrekking gekomen , dit keer in een functie als "Mistress of the Graveyard", dus vertaald, "Mevrouw van het Kerkhof " en woonde daarbij naast de betreffende begraafplaats . Ik wist niet wat ik dáár van moest denken..... Leek me nou geen opwekkende woonplek voor mijn jongste dochtertje..

MIJN KINDEREN BEGREPEN NIET DAT IK ZO ZWAAR DE DUPE WERD VAN DE ECHTSCHEIDING EN DE WANBETALING VAN HUN OVERSPELIGE MOEDER AAN DE HUWELIJKSE SCHULDENLAST. 

Het hondje Snoopy, een 7 jarige Cocker-Spaniel, black & tan vachtjeen flaporen, van mijn jongste dochter en haar moeder lieten ze voor het gemak ook maar bij mij achter voor de daglijkse verzorging en medische kosten bij de dierenarts. Ze betaalden of vergoedden nooit een enkele cent voor alle uitgaven die ik heb getroost. Omdat ik overdag een drukke fulltime baan had en 's-avonds en in het weekend bijwerkte in mijn administratiekantoor moest ik Snoopy een tijdje in een hondenopvang- en uitlaatcentrum 20 km uit de buurt plaatsen waar ik dan na mijn werk eerst een uurtje naar toe ging om met het hondje een beetje te wandelen. Toen dit me allemaal een beetje te veel werd heb ik voor de Cocker Spaniel via weken achtereen geplaatste advertenties in de krant een ander baasje gevonden en om niet overgedaan met alle bijbehorende spulletjes, zijn halsriem, ketting en mandje.... Huilend van verdriet heb ik van het hondje afscheid genomen...... Nooit gedacht dat mijn dochtert en haar moeder zó harteloos konden zijn om hun hondje zó maar, zonder zich om hem te bekommeren terwijl Snoopy al zijn hele leven bij ons was geweest aan de kant te zetten........Ze hebben zelfs nog nóóit naar hem geïnformeerd.....

Mijn ouders hadden tevoren nog aangeboden om het hondje tijdelijk in huis te nemen maar na een weekje bleek dat de verzorging hun te veel was vanwege de slechte gezondheid van mijn moeder. Het hondje was bovendien ziek geworden aan zijn oren waardoor ik in Amsterdam direct met hem naar de dierenarts ging. 

HET KAN NUTTIG ZIJN DAT MIJN FAMILIE DIT VERHAAL EENS TE WETEN KOMT WANT ZE WETEN NIET WAT ZE NIET WETEN OVER MIJN ELLENDE IN DIE JAREN......